Privacy


Hannes Vastgoed hecht belang aan uw privacy. Wij verbinden ons ertoe om uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. 

In het geval dat wij via onze site om uw persoonlijke gegevens vragen via fomulieren respecteert Hannes Vastgoed de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens alsook respecteert Hannes Vastgoed de Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden zoals ons klantenbeheer, behandelen van aanvragen, versturen van nieuwsbrieven, of om u op de hoogte te houden van onze nieuwe panden,..

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hannes Vastgoed, Mechelsesteenweg 204A, 2500 Lier (info@hannesvastgoed.be) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde beschermt voor:
- Toegang of wijziging door onbevoegden
- Onjuist gebruik of bekendmaking
- Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit, zonder uw toestemming, aan derden meedelen.

De zaakvoerder van Hannes Vastgoed is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@hannesvastgoed.be.

Hannes Vastgoed kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Hannes vastgoed-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Hannes vastgoed-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Ga naar de startpagina
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer wetenVerder gaan