Vastgoedbeheer

Het beheer van de gemeenschappelijke delen

U bent eigenaar van een appartement of woning in mede-eigendom. Het is dan ook begrijpelijk dat u deze belangrijke investering met de meeste zorg wenst te omringen. Een groot deel van uw budget werd echter aangewend ter financiering van uw aandeel in de gemeenschappelijke delen. Het is daarom uitermate verstandig om het beheer van deze gemeenschappelijke delen in de juiste professionele handen te leggen.

Lees meer

Bij Hannes Vastgoedbeheer hechten we zeer veel belang aan een open-transparante-duidelijke communicatie met de VME én de individuele eigenaars, omdat we er van overtuigd zijn dat dit de basis is voor een begripvolle en langdurige relatie. Om hierin te slagen moet elke betrokkene (beheerder, eigenaar, huurder, Voorzitter, Commissaris) voldoende op de hoogte én betrokken zijn om zijn rol optimaal te kunnen uitvoeren.

Daarom organiseren wij steeds een opstartvergadering tijdens dewelke de basisprincipes van de wet op de mede-eigendom worden uiteengezet én waarin concrete afspraken rond communicatie en overleg met de betrokkenen worden gemaakt.

Daarom moedigen wij de oprichting van een Raad van Mede-eigendom aan én zijn steeds 2 vergaderingen van dit overlegorgaan per jaar inbegrepen in ons voorstel.

Daarom hechten wij veel belang aan een toegankelijke VME-website, waarop steeds de belangrijkste informatie beschikbaar wordt gesteld, aangevuld met een systematische feedback onder de vorm van een periodieke digitale nieuwsbrief.

Login bij Open Syndic

Mede-eigenaars van een residentie in ons beheer kunnen toegang krijgen tot de server van Open Syndic.

Login bij Open Syndic

Het privatief vastgoedbeheer

Als eigenaar van investeringsvastgoed heeft u er voor gekozen om op een veilige manier het beste uit uw spaargeld te halen. Maar de vastgoedsector is complex, uw kennis ter zake is beperkt en uw schaarse vrije tijd wenst u terecht aan andere interesses te besteden. In dergelijk geval is Hannes Vastgoedbeheer uw gewenste partner.

Lees meer

Hannes Vastgoedbeheer adviseert, ondersteunt en ontneemt u alle zorgen bij uw streven naar een duurzaam rendement van uw vastgoedportefeuille.

Als vastgoedspecialist heeft Hannes Vastgoedbeheer de kennis, de kunde en de tools in huis om uw panden te beheren, en om samen met u de juiste keuzes te maken opdat de waarde van uw vastgoed wordt veiliggesteld.

Wij zorgen ervoor dat uw vastgoedportefeuille toekomstbestendig blijft door de exploitatiekost ervan terug te dringen en het comfort ervan te verhogen.

Maar we ontnemen u vooral veel werk en kopzorgen omtrent een materie die niet de uwe is, doch wel een continue en gespecialiseerde opvolging vergt.

De krijtlijnen van ons mandaat en ons takenpakket, en dit op administratief-technisch-financieel vlak, worden vooraf in onderling overleg vastgelegd.

Wij communiceren, coördineren, controleren en bewaken. U behoudt de regie en neemt de ultieme beslissingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer wetenVerder gaan