Disclaimer


Deze website is eigendom van Hannes Vastgoed
Gelegen te Lier, Mechelsesteenweg 204A
Telefoon: 0032 3 455 23 70
E-mail: info@hannesvastgoed.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0881 713 469
RPR: Antwerpen
De toezichthoudende autoriteit: BIV 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hannes Vastgoed of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als  persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Hannes Vastgoed levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Hannes Vastgoed de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Noch Hannes Vastgoed, noch ENTO, noch Max-Immo kan aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren op ons e-mailadres: info@hannesvastgoed.be

De inhoud van de website www.hannesvastgoed.be kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de website van Hannes Vastgoed betrouwbare en regelmatig geüpdatete vastgoedfiches ter beschikking te stellen.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hannes Vastgoed geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Hannes Vastgoed verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Ga naar de startpagina
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer wetenVerder gaan